Ўзбекистонда валюта ислоҳоти амалга оширилмоқда

5 сентябрдан президент Шавкат Мирзиёев фармони билан мамлакатда чет эл валюталари эркин конвертацияси жорий этилди